انجمن تامین‌کنندگان فرآورده‌های خام دامی به عنوان تنها تشکل زیر مجموعه اتاق بازرگانی ایران با موضوع ساماندهی و مدیریت تامین و واردات انواع فرآورده‌های خام دامی و پروتئینی و ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور می‌باشد. از دیگر فعالیت‌های این انجمن می‌توان به افزایش سطح قدرت چانه‌زنی این صنف در بازارهای بین‌المللی و نیز در مواجهه با سازمان‌های داخلی و ارتقا سطح کیفی محصولات وارداتی و با هدف مدیریت مدنی و صنفی اشاره کرد.

دانلود فایل اساسنامه