عضویت

مطابق با اساسنامه انجمن تامین‌کنندگان فرآورده‌های خام دامی، هر یک از شرکت‌هایی که تمایل به عضویت در این انجمن را دارند، می‌بایست دارای پروانه سبز گمرکی واردات فرآورده‌های خام دامی یا سابقه فعالیت در این زمینه را داشته باشند. در صورتی که شرایط مذکور را دارید، با تکمیل دو فرم زیر و ارسال آنها به دبیرخانه انجمن، می‌توانید عضو این انجمن باشید.