• تهران ، میدان توحید ، خیابان امیرلو ، خیابان طوسی، پلاک 123، طبقه 3
  • 021-66913165-6
انجمن تامین‌کنندگان فرآورده‌های خام دامی
[section] [row v_align=”middle” h_align=”center”] [col span__sm=”12″]

اعضای هیئت مدیره

[divider align=”center” width=”188px” margin=”0.5em”] [/col] [/row] [row v_align=”middle” h_align=”center”] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”599″ name=”فرهاد آگاهی” title=”رئیس هیئت مدیره انجمن” email=”f.agahi@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”588″ name=”حسین عباس‌زاده” title=”نایب رئیس هیئت مدیره” email=”h.abasszade@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”589″ name=”مسعود عبدالهی‌ها” title=”خزانه‌دار و عضو هیئت مدیره” email=”m.abdolahi@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”590″ style=”default” name=”علی جابریان همدانی” title=”عضو هیئت مدیره” email=”a.jaberian@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”87″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”591″ name=”رضا حبیب طاری فرد” title=”عضو هیئت مدیره” email=”r.habibfard@meatsa.ir” image_height=”129%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”592″ name=”داوود رنگی” title=”عضو هیئت مدیره” email=”d.rangi@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”593″ name=”خلیل التجایی” title=”عضو هیئت مدیره” email=”kh.eltejaei@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”594″ name=”محمد اعصار” title=”عضو هیئت مدیره” email=”m.asar@meatsa.ir” image_height=”131%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”595″ name=”مجید زارعی” title=”عضو هیئت مدیره” email=”m.zarei@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”605″ name=”علی‌اکبر معینی” title=”بازرس هیئت مدیره انجمن” email=”a.moeeni@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”8″ align=”left”] [team_member img=”596″ name=”احمد شاد” title=”دبیر انجمن” email=”a.shad@meatsa.ir” image_height=”130%” image_width=”80″ image_radius=”100″] [/team_member] [/col] [/row] [/section]