چشم انداز:
افزايش خودسازماندهي و توزيع متعادل فرصت‌هاي اقتصادي و همگرايي بين اعضا در تقسيم كار ملي و كمك به تامين امنيت غذايي جامعه با افزايش دسترسي مردم به فرآورده‌هاي پروتئيني و سرانه مطلوب

ماموريت:
انجمن واردكنندگان فرآورده‌هاي خام دامي كه به صورت صنفی، حرفه‌ای، تخصصی و غیرسیاسی فعالیت می‌نماید موظف به برنامه‌ریزی و تلاش جهت ایجاد زمینه‌های لازم برای حفظ توازن و نظم و سرمایه‌گذاری برای واردات صحیح فرآورده‌های خام دامی و مواد پروتئینی در راستای منافع ملی و دفاع از منافع مشروع اعضا بوده و قوام بخشیدن به برنامه‌هاي تنظيم بازار و ايجاد ثبات قيمتي در بازار مصرف را در سرلوحه اهداف خود قرار داده و براساس آن سياست‌هاي اجرايي خود را دنبال مي‌كند.