جناب آقای مسعود عبدالهی‌ها
(خزانه‌دار هیئت مدیره انجمن)